Yrityksen perustaminen

Yrityksen perustaminen voi olla hyvä idea, mikäli itsellä on ajatus siitä mitä haluaa myydä tai tarjoaa freelance-pohjalta palveluja useille eri tahoille. Sopiva yritysmuoto vastaa tietenkin toimijan tarpeisiin. Alla käyn läpi eri vaihtoehtoja.

8

Yritysmuodot

Suosituimpia yritysmuotoja ovat toiminimi, osuuskunta ja osakeyhtiö. Myös yhdistyksen kautta toimiminen mahdollistaa yrittäjämäisen toiminnan. Yksityishenkilö voi toteuttaa erilaisia projekteja myös perustamatta yritystä.

Toiminimi on yleisin yrittäjyyden muoto ja sopii ennen kaikkea yksityisyrittäjälle ja ammatinharjoittajalle – eli monelle luovan alan toimijalle. Toiminimen etuja on suhteellisen vaivaton byrokratia. Kaikki toiminimen tulot ovat sen haltijan henkilökohtaisia tuloja ja ne verotetaan hänen ansio- tai pääomatuloinaan. Haittapuolen toiminimessa on juurikin se, että yrittäjä on sen toiminnasta myös henkilökohtaisesti vastuussa. Niin kauan kuin toiminta on pienimuotoista ja vähäriskistä, ei sillä kuitenkaan juuri ole merkitystä. Toiminimellä toimiva yritys on mahdollista myös laittaa “pöytälaatikkoon” mikäli toiminta ei juuri sillä hetkellä ole aktiivista.

Osuuskunta on aina ollut suosittu yritysmuoto Suomessa, ja viime aikoina se on kasvattanut jälleen suosiotaan erityisesti luovan alan osuuskuntien yleistymisen myötä. Osuuskunnassa kaikki jäsenet ovat kaikki tasa-arvoisia ja heillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa sen toimintaan. Osuuskunta on joustava yritysmuoto, sillä vähintään seitsemän henkilön osuuskuntaa ei katsota täysipäiväiseksi yrittämiseksi ja jäsenet ovat oikeutettuja työttömyystukeen. Osuuskunnan etu on myös se, ettei kaikkien tarvitse osallistua käytännön asioihin hoitamiseen. Verrattuna toiminimeen on sen pyörittäminen kuitenkin asteen työläämpää niille, jotka sitä tekevät. Osuuskunnan perustaminen edellyttää lain määrittelemien perustamisasiakirjojen tekemistä. Teknisesti perustaminen on kohtuullisen yksinkertaista, mutta esimerkiksi osuuskunnan toimintaa kuvaavien sääntöjen laatimiseen kannattaa käyttää aikaa

Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi henkilö, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella. Osakeyhtiö sopii yritysmuodoksi silloin, kun osakkaat työskentelevät yritykselle eri määriä tai sijoittavat siihen eri suuruisia summia. Osakeyhtiö on omistajiensa kannalta verotuksellisesti edullinen muoto jos tuotot ovat suuria ja yritys on kerännyt paljon omaisuutta. Omistajilla on mahdollisuus myydä osuutensa yrityksestä jos he niin haluavat. Osakeyhtiön omistajilla ei ole henkilökohtaista vastuuta yrityksen toiminnasta tai veloista, ja siten riskit ovat yrittäjälle pienemmät. Osakeyhtiön huono puoli on kankea byrokratia sekä perustamiseen vaadittava raha, sillä yritykseen sijoitettavan osakepääoman pitää olla vähintään 2500 €.

Toiminimi on helppoa muuttaa osakeyhtiöksi, joten monet aloittavatkin ensin toiminimellä ja siirtyvät osakeyhtiöksi sitten, kun toiminta on osoittautunut kannattavaksi ja yrityksellä on tarvetta toiminnan kasvattamiselle tai omistajien määrän laajentamiselle. Valittu yritysmuoto ei olekaan välttämättä lopullinen, vaan sitä voidaan tarvittaessa muuttaa.

Mikäli yrittämisen pääasiallisena tarkoituksena ei ole rahan ansaitseminen vaan enemmän yleishyödyllinen toiminta, on myös yhdistyksen perustaminen mahdollista. Siihen ei vaadita muuta kuin kolme perustajajäsentä sekä tietysti vähän byrokratiaa. Yhdistyksen perustamisasiakirjojen käsittely saattaa kestää kuukausia, yritykset käsitellään sen sijaan paljon nopeammin. Yhdistyksen hyviin puoliin kuuluu se, että sen on helpompi saada apurahoja, kun taas yritysten ei usein ole edes mahdollista hakea niitä.

Aina toiminnan taustalla ei tarvitse edes olla mitään juridista tahoa. Esimerkiksi Kallion seudulla vapaaehtoisvoimin toimiva Kallio-liike on järjestänyt mm. kaupunkifestivaali Kallio Block Partya ja puistokirppiksiä ilman, että se on virallisesti olemassa. Apuna asioiden hoidossa ovat kuitenkin olleet monet yhdistykset ja yritykset, sillä kaikkia asioita ei yksityishenkilönä ole helppoa – tai edes mahdollista – hoitaa.

Netistä löytyy runsaasti tietoa yritysen perustamisesta kiinnostuneille. Yrityksen perustamista harkitessa voi olla myös hyvä idea käydä perusasiat läpi kirjanpitäjän kanssa, jotta myöhemmiltä – mahdollisesti kalliilta – yllätyksiltä vältyttäisiin.

© 2021 Yrittäjän Navigaattori