Yrityksen perustaminen

Suomessa lähes kuka tahansa voi perustaa yrityksen. Yrityksen perustamista harkitsevalla henkilöllä on useita mahdollisuuksia perustaa yritys. Oli kyseessä sitten toiminimi tai vaikkapa osakeyhtiö, on henkilön mietittävä muutamia asioita ennen itse perustamista. Kokosimme yhteen lyhyen tietopaketin, joka auttaa alkuun silloin, kun oman yrityksen perustaminen mietityttää. Lisää tietoa löydät helposti eri virastojen sivuilta. Onnea yritykseen!

Yhtiömuoto

Ensin tulee tietenkin päättää, mitä yrityksesi tekee. Tämän jälkeen tulee tehdä päätös valittavasta yhtiömuodosta. Valittavissa on toiminimi, osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö tai avoin yhtiö. Näistä kaikista kannattaa lukea lyhyet tiivistelmät, jotta tiedät, mistä on kyse.Toiminimi sopii erityisen hyvin sellaiselle, jonka liikevaihto ei ole järin suurta. Toiminimellä tulot saadaan omasta työpanoksesta. Toiminimellä toimivat eivät usein tarvitse suuria lainoja tai suurten investointien hankintoja, kuten koneita. Toiminimessä olennaista on, että perustaja itse on henkilökohtaisessa vastuussa yrityksen kaikista raha-asioista. Toiminimi sopii pienen riskin yrittäjälle. Osakeyhtiö eroaa edellämainitusta toiminimestä niin, että siinä yhtiö on vastuussa kaikista raha-asioista, ei yrityksen perustaja. Osakeyhtiön voi perustaa yksi henkilö, kunhan hallitukseen otetaan mukaan yksi varajäsen. Osakeyhtiö on hyvä vaihtoehto silloin, kun yrityksen on tarkoitus tehdä huomattavampia investointeja. Tämä ei tarkoita, että osakeyhtiön tulisi aina olla suuri, sillä se sopii hyvin myös pienimuotoisellekin yritykselle.

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiö on yksi yritysvaihtoehdoista. Se voi tulla kyseeseen silloin, kun yrittäjä haluaa ottaa mukaan sijoittajan. Kommandiittiyhtiön perustamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, joista toinen on vastuussa oleva henkilö ja toinen äänetön. Äänettömän yhtiömiehen tulee tehdä yritykseen rahallinen panostus. Kommandiitti eli ky sopii pienelle yritykselle. Avoin yhtiö muistuttaa hieman edellämainittua ky:tä. Senkin perustamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. Molemmat henkilöt hoitavat yritystä yhtä lailla. Avoin yhtiö sopii silloin, kun vastuu yrityksestä otetaan mielellään yhdessä toisen henkilön kanssa. Rahallinen vastuu on yhtiön jokaisella jäsenellä yhteisvastuullisesti.

Kuinka toimin?

Yrityksen perustamisilmoitus jätetään Patentti- ja rekisterihallitukselle. Lyhyesti kerrottuna toiminimen perustamisilmoitus kustantaa 60 euroa (sähköisellä ilmoituksella), ay ja ky 240 euroa ja oy 275 euroa (sähköisellä ilmoituksella). Paperisten ilmoitusten jättäminen on edellämainittuja hintoja kalliimpaa. Yrittäjän tulee myös miettiä, kuuluuko yritys alv:n piiriin. Tämä tulee kyseeseen silloin, kun yrityksen liikevaihto ylittää 10 000 euron rajan. Toki tätä pienemmälläkin liikevaihdolla voi liittyä alv-rekisteriin. Mikäli yritys ei ole alv-velvollinen, tulee yrityksen laskuihin lisätä tästä merkintä.Mikäli kyseessä on osakeyhtiö tai yrityksessä työskentelee henkilöitä, tulee maksetuista palkoista tehdä vuosi-ilmoitus. Vähintään viiden työllistetyn henkilön yrityksen vuosi-ilmoitus tulee tehdä sähköisessä muodossa. Ilmoituksia tehdään myös eläkelaitokselle ja vakuutusviranomaisille, työterveyshuoltoon ja työttömyysvakuutusrahastoille. Selvitä myös yrityksesi toiminnan luvanvaraisuus. Jotkut erikoisalat vaativat luvan toimimiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi ravintolat, kauneudenhoitoalayritykset ja päivittäistavarakaupat. Kauneudenhoitoalan yrityksissä tulee suorittaa tarkistus ennen itse toiminnan aloittamista. Myös kuljetusyrityksissä vaaditaan erinäisiä lupia, joista kannattaa ottaa selvää ennen yrityksen perustamista. Alkoholin anniskeluun tarvitaan lupa ja mikäli liiketoiminnassa käytetään terveydelle vaarallisia aineita, tulee niitä varten myös anoa lupa.Uuden yrityksen perustaminen ei siis ole Suomessa vaikeaa ja tiedonsaanti on helppoa. Tietoa voi saada lukemalla eri tahojen ja virastojen verkkosivuilta tai soittamalla suoraan neuvontoihin. Uudet yrittäjät voivat käydä myös yrittäjäkursseja, joissa kerrotaan kaikki oleellinen yritystoimintaan liittyen. Yrittäjää opastetaan mm. kirjanpidollisista asioista, verovelvollisuuksista ja muista asioista, joihin yrittäjän tulee kiinnittää huomiota itse työnteon lisäksi. Mikäli yrittäjyys mietityttää ja haaveilet omasta yrityksestä, kannattaa ottaa rohkeasti askel eteenpäin ja lähteä yrittämään!

© 2021 Yrittäjän Navigaattori