Miten starttiraha toimii?

Starttirahan voi saada aloitteleva yrittäjä tai yrittäjät. Se on etu, jonka avulla on tarkoitus varmistaa yrittäjän toimeentulo yrityksen perustamisen alkuvaiheessa ja toimintaa vakiinnutettaessa,  ja tehdä näin yrityksen perustamisesta helpompaa. Yrityksen perustamista tuetaan myös siksi, että työllisyystilanne paranisi. Työttömille ei aina löydy juuri sitä sopivaa avointa paikkaa, mutta hänelle saattaakin olla karttunut tietoa ja taitoa, jota voi myydä toisille yrityksen kautta. Starttiraha myönnetään paikallisen TE-toimiston kautta.

Starttirahaa tulee aina erikseen hakea, eikä sitä myönnetä automaattisesti. TE-toimistossa virkailijat käsittelevät hakemusta ja yritysideaa, sekä harkitsevat tuen mielekkyyttä. Päätös riippuu aina kyseisestä paikkakunnasta. Lisäksi hakemuksen lopputulokseen vaikuttavat vuodenaika, talouden suhdanteet ja useat muut seikat. TE-toimiston virkailija tukeutuvat usein ulkopuolisiin tahoihin, jotka arvioivat sekä yrityksen mahdollisuutta menestyä että yrittäjän kykyä johtaa omaa yritystä. Usein tässä tehtävässä toimii yrityskonsultti, mutta tämäkin vaihtelee paikkakunnittain. Samalla selvitetään, se ettei starttirahan muodossa myönnettävä tuki vääristä kilpailua yritysten välillä ja se, onko paikkakunnalla kysyntää kyseiselle palvelulle tai tuotteelle.

Starttirahaa hakiessa yrittäjän täytyy siis pystyä vakuuttamaan virkailijat osaamisestaan sekä kyvystään hoitaa yritystä. Mikäli aiempaa osaamista ei löydy, voi tarkoitusta varten osallistua vaikka yrittäjäkurssille josta saa perustietojen lisäksi todistuksen osaamisesta. Osaamisen lisäksi starttirahaa hakiessa selvitetään hakijan todellinen tarve taloudelliseen tukeen. Hakuprosessi itsessään on monivaiheinen. Yritystoiminta ei voi käynnistyä ennen kuin tukipäätös on tullut. Starttirahan myöntämisen jälkeen yritystoiminta tulee käynnistää kolmen kuukauden kuluessa tai päätös raukeaa.

Starttirahaa voi saada maksimissaan kahdeksantoista kuukauden ajan. Aiemmin pisin mahdollinen tukiaika oli kymmenen kuukautta, mutta kestoa päätettiin pidentää vuonna 2008. Starttiraha koostuu kahdesta osasta eli perustuesta ja sen lisäosasta. Tällä hetkellä perustuen määrä on 32,68 euroa päivässä. Lisäosa voi olla suuruudeltaan enintään 60 prosenttia perustulon määrästä ja sen suuruudesta päätetään tilannekohtaisesti työ- ja elinkeinotoimiston harkinnan mukaan. Starttiraha maksetaan palkan omaisesti kerran kuukaudessa.

Aiemmin starttirahan saamiseksi vaadittiin sitä edeltävä kolmen kuukauden työttömyysjakso, mutta tällaista ehtoa ei enää ole. Yrittäjä ei voi kuitenkaan saada starttirahan rinnalla palkkaa muusta työstä tai esim. opintotukea. Myöskään eläkettä nostavalle henkilölle ei myönnetä starttirahaa. Muutoin starttirahan voi saada lähes kuka vain. Starttirahahakemuksen yhteydessä tulee osoittaa kirjallisesti yritysidean kannattavuus. Hakemuksen liitteeksi vaaditaan liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää myös talouslaskelmat. Starttirahan saajan täytyy siirtyä päätoimiseksi yrittäjäksi, mutta voi siirtyä siihen suoraan palkkatyöstä. Yritystoimintaa harkittaessa kannattaa jo heti alkuvaiheessa ottaa yhteyttä paikalliseen TE-toimistoon, josta saat arvion mahdollisuuksistasi starttirahan saamiseen.

Kuten mainittua, starttirahahakemuksen jättäminen on monivaiheinen prosessi. Saat hakemusprosessin alkuun menemällä paikalliseen TE-toimistoon ja esittelemällä ideasi virkailijalle. Tässä vaiheessa sinulta ei vaadita vielä minkäänlaista kirjallista materiaalia, mutta idea on hyvä olla selkeänä päässäsi, jotta osaat myydä sen muille. Tämän jälkeen TE-toimisto lähettää sinut paikallisen yritysneuvojan juttusille, jonka kanssa voit alkaa kehittää ideaasi kohti käytännön toteutusta. Tämän jälkeen sinua pyydetään täyttämään liiketoimintasuunnitelma ja siihen tarvittavat liitteet. Tee itsellesi selväksi, miten parhaiten esittelet muille ideasi toimivuuden. Liiketoimintasuunnitelmaa hiotaan, kunnes yritysneuvoja sen hyväksyy. Tämän jälkeen saat yritysneuvojalta starttirahahakemuksen ja sen täytettyäsi kaikki paperit lähtevät yritysneuvojan kautta eteenpäin. Seuraavaksi TE-keskuksen asiantuntija haastattelee sinua ja käy kanssasi vielä kertaalleen suunnitelman läpi. Haastattelun perusteella asiantuntija ehdottaa joko suunnitelman hyväksymistä tai sen hylkäämistä. Tämän jälkeen tehdään päätös ja saat siitä tiedon kirjallisena postissa. Vasta tämän jälkeen voit aloittaa yritystoiminnan. Kielteisestä päätöksestä voi puolestaan valittaa.

© 2021 Yrittäjän Navigaattori